Przygotowujesz ogród na sezon?Meble ogrodowe do 50% taniejSPRAWDŹ ❯
Ikona koszyka 0
Twój koszyk jest pusty
Ikona trzech poziomych linii Ikona krzyżyka

Zwrot lub reklamacja

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedawane przez nas produkty były wysokiej jakości, a zakupy w naszym sklepie internetowym zawsze satysfakcjonujące. Zobowiązujemy się do dostarczenia klientom zakupionych przez nich produktów bez wad. Jeżeli jednak zdarzy się, że klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w wyglądzie lub funkcjonowaniu zakupionych produktów, proponujemy poszukać przyczyn zaistniałego problemu i podjąć próbę jego rozwiązania, zanim jeszcze zdecyduje się na dokonanie zgłoszenia reklamacji. Zalecamy także sprawdzenie wszelkich informacji dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Reklamacja produktu uszkodzonego podczas dostawy

Nasze produkty na czas dostawy starannie zabezpieczamy, by dotarły do klienta w nienaruszonym stanie. Jeśli jednak po odbiorze przesyłki okaże się, że produkt jest uszkodzony, można złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Aby była ona skuteczna, zalecamy:
• przyjąć przesyłkę od dostawcy (można ją otworzyć tylko po pokwitowaniu odbioru i ewentualnie uiszczeniu pobrania),
• otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzić jej stan,
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z Umową sprzedaży (np. brak jakiegoś elementu lub uszkodzenie produktu w postaci wgniecenia, obicia, wyszczerbienia czy stłuczenia), należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie stanowił załącznik do Formularza reklamacji (można dołączyć również zdjęcia obrazujące wady powstałe w czasie dostawy do klienta) - protokół szkody w tym przypadku będzie stanowił podstawę reklamacji.

W czasie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji podejmiemy decyzję o tym, jakie żądania reklamacyjne jesteśmy gotowi spełnić, o czym poinformujemy klienta mailem lub listem poleconym.

Jeżeli podane przez klienta dane lub informacje dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego wymagają uzupełnienia, zwrócimy się do klienta z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takiej sytuacji, rozpoznamy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania uzupełnionych danych zgłoszenia reklamacyjnego.

Jeśli żądanie reklamacyjne będzie wymagało przesłania produktu do nas - zamówimy kuriera (na nasz koszt), który w uzgodnionym z klientem terminie odbierze przesyłkę. W przypadku, kiedy do podjęcia decyzji o spełnieniu żądań z tytułu reklamacji konieczne będzie przesłanie produktu do nas oraz okaże się, że wady nie podlegają reklamacji reklamacja nie zostanie uznana - produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

UWAGA: Reklamujący jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki nie podlegają reklamacji.

Reklamacja produktu w przypadku stwierdzenia wady

Jeżeli po objęciu w posiadanie produktu przez klienta stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne, klient wedle własnego uznania może:
• skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych,
• złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

Jak złożyć reklamację?

Żeby złożyć reklamację, należy:
• zapoznać się z Warunkami gwarancji dostarczonymi wraz z produktem (jeśli reklamacja składana jest z tytułu gwarancji),
• wykonać zdjęcia szczegółowo obrazujące wady produktu, które są przedmiotem reklamacji - dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy wymiany wadliwej części Reklamujący może dokonać samodzielnie lub urządzenie jest zabudowane (może się jednak zdarzyć, że na podstawie przesłanych zdjęć nie będzie można fachowo ocenić zasadności reklamacji - wtedy poprosimy o dostarczenie produktu, którego dotyczy reklamacja),
• wypełnić formularz reklamacji, możliwie najbardziej szczegółowo opisując wadę (można też użyć innego formularza lub wpisać ją bezpośrednio w treść maila) i dołączając wykonane zdjęcia

W czasie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji, podejmiemy decyzję o tym, czy została ona uznana, czy też nie, o czym poinformujemy klienta mailem lub listem poleconym. Jeśli reklamacja zostanie uznana i jej wykonanie będzie wymagało przesłania produktu do nas lub jeśli do fachowej oceny zasadności reklamacji konieczne będzie przesłanie produktu do nas - zlecimy podjazd kuriera (na nasz koszt), który w uzgodnionym z klientem terminie, odbierze przesyłkę. W przypadku, kiedy do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji konieczne będzie przesłanie produktu do nas oraz okaże się, że wady nie podlegają reklamacji i reklamacja nie zostanie uznana - produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

UWAGA: Reklamujący jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki nie podlegają reklamacji.

Zwrot produktu w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży

Nabywca będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.homegarden.com.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Zwrot zakupionego produktu konsument zobowiązany jest odesłać (dostarczyć) na własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy: zwracany produkt musi być kompletny i być w stanie nie noszącym śladów normalnego użytkowania. Zakupiony produkt można dokładnie obejrzeć, ocenić estetykę, sprawdzić dopasowanie, ale nie można go użytkować w sposób nieograniczony. W przeciwnym wypadku wobec konsumenta mogą zostać podjęte roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia wartości produktu.

UWAGA: konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych względem konsumenta.

Aby odstąpić od Umowy sprzedaży, należy przesłać do nas stosowne oświadczenie poprzez formularz zwrotu, mailem na adres [email protected] lub wraz ze zwracanym produktem.

Zwrot środków

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, dokonamy zwrotu otrzymanej od klienta kwoty (w tym kosztów dostawy od sprzedawcy do klienta) maksymalnie w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży (koszt zwrotu pokrywa klient). Zwrot środków klient otrzyma takim samym sposobem płatności, jakim dokonał opłaty za złożone zamówienie, chyba, że jednoznacznie wyrazi zgodę na alternatywną formę dokonania zwrotu. W każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu otrzymania środków.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu środków do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania - w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.