Przygotowujesz ogród na sezon?Meble ogrodowe do 50% taniejSPRAWDŹ ❯
Ikona koszyka 0
Twój koszyk jest pusty
Ikona trzech poziomych linii Ikona krzyżyka

Regulamin

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży detalicznej dla umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Ceramicznej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000987820, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7642710209 i numer identyfikacyjny REGON 522855111.

Dla warunków sprzedaży detalicznej w sklepie stacjonarnym oraz sprzedaży hurtowej, zastosowanie mają inne dokumenty.

Oferta

Oferowane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że z oferty wynika inaczej, np. produkt jest drugiego gatunku, pochodzi z ekspozycji lub był krótkotrwale używany.

Produkt z oferty może być objęty gwarancją producenta w zakresie pełnym bądź ograniczonym. Okres jej obowiązywania znajduje się w treści oferty, a szczegółowe zasady w treści karty gwarancyjnej.

Termin dostępności produktu w ofercie jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Cena produktu w ofercie jest wyrażona w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztu dostawy. Na cenę produktu mogą mieć wpływ działania marketingowe.

Zdjęcia produktu w ofercie przedstawiają jego faktyczny wygląd, chyba że z oferty wynika inaczej, np. zdjęcie prezentuje jeden z dostępnych wariantów kolorystycznych produktu. W zależności od jakości ekranu i jego ustawień, kolorystyka zdjęć, a w szczególności intensywność kolorów i odcień, mogą różnić się od tych rzeczywistych.

Zamówienie

Zamówienie jest formą umowy zawieranej w języku polskim między Sprzedającym a Kupującym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu składania zamówienia, zapozna się z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Złożenie zamówienia nie gwarantuje rezerwacji wybranych produktów - dopiero przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem ich dostępności.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia jako właściwe do dowodu zakupu.

Płatność

Udostępniane metody płatności za zamówienie to: przelew tradycyjny, przelew online, karta płatnicza, BLIK, raty, gotówka przy odbiorze. Wszystkie metody płatności są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych, w tym z wykorzystaniem bramek płatniczych należących do ING Bank Śląski S.A. i PayU S.A.

Płatność regulowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody płatności na przelew tradycyjny lub gotówkę przy odbiorze. W przypadku pozostałych metod płatności konieczne jest ponowne złożenie zamówienia.

Płatność gotówką przy odbiorze w zamówieniu z dostawą wysyłką jest płatna, a jej koszt doliczany jest jednorazowo do kosztu dostawy.

Kupujący będący jednostką sektora publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może - po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym - skorzystać z płatności odroczonej.

Dostawa

Udostępniane metody dostawy zamówienia to: wysyłka, odbiór osobisty. Dostawa wysyłką jest obsługiwana przez Sprzedającego i firmy kurierskie.

Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody dostawy na inną, dowolną z udostępnianych.

Dostawa wysyłką może być płatna, a jej koszt naliczany jest jako koszt dostawy.

Realizacja

Zamówienie jest ważne 7 dni od jego złożenia. Jeśli w tym czasie konieczny do realizacji zamówienia kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, płatność nie zostanie uregulowana lub nie nastąpi odbiór osobisty, to zamówienie zostanie anulowane.

W chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym.

Maksymalny czas realizacji zamówienia, w tym jego dostawy, wynosi 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że z oferty wynika inaczej, np. produkt ma określony termin dostępności, jest wykonywany na zamówienie.

Zwrot

Zwrot produktu możliwy jest w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i polega na odstąpieniu od zawartej umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia jego otrzymania. Czynność ta sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.

Dokonanie zwrotu wymaga od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy korzystając z formularza Sprzedającego lub w każdej innej dopuszczalnej, ale najlepiej trwałej formie.

Zwracany produkt należy odesłać do Sprzedającego niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy.

Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy, ale nie wcześniej niż po przyjęciu zwracanego produktu lub udowodnieniu jego odesłania.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Jeśli Kupujący wybrał inną metodę dostawy zwracanego produktu niż najtańsza, zwykła oferowana przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Inne koszty poniesione przez Kupującego, np. za skorzystanie z usługi opcjonalnej, nie podlegają zwrotowi.

Reklamacja

Reklamacja produktu możliwa jest z tytułu rękojmi, a podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Złożenie reklamacji wymaga od Kupującego zgłoszenia korzystając z formularza Sprzedającego lub w każdej innej, dopuszczalnej, ale najlepiej trwałej formie.

Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), numer dowodu zakupu (np. zamówienia, paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego. Jeżeli otrzymane informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedającego w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedający, a w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem ponosi go on sam. Jeśli z pewnych względów dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobligowany jest udostępnić go Sprzedającemu w miejscu, w którym się znajduje.

Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia z zastrzeżeniem otrzymania niezbędnych informacji w zgłoszeniu, a także dostarczenia wadliwego produktu. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja uważana jest za uzasadnioną.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Kupującemu będącemu przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują wszystkie prawa konsumenckie.

Opinie

Opinię o produkcie może zamieścić każdy użytkownik sklepu internetowego korzystając z formularza dostępnego na stronie produktu.

Właściciel sklepu internetowego nie weryfikuje, czy opinie prezentowane na stronie produktu pochodzą od osób, które posiadają lub korzystają z produktu, którego dotyczy opinia.

Kupujący, który w trakcie składania zamówienia wyrazi chęć podzielenia się opinią o satysfakcji z zakupów, może otrzymać od Sprzedającego na podany numer telefonu lub adres e-mail propozycję zamieszczenia opinii o zakupionym produkcie.

Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do modyfikowania i skracania zamieszczonych opinii.

Autor opinii w momencie jej dodania wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedającego jej treści w celach marketingowych, w tym do prezentowania jej w sklepie internetowym i w mediach społecznościowych Sprzedającego.

Postanowienia końcowe

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w innym dokumencie, zatytułowanym "Polityka prywatności".

Zmiany w niniejszym dokumencie stosowane są dla zamówień złożonych nie wcześniej niż w dniu ich wprowadzenia i w żaden sposób nie naruszają praw nabytych przez Kupującego przed dniem wejścia modyfikacji w życie. W związku z tym, nowa wersja dokumentu nie wymaga zapowiedzi.

Wersja z dnia 2 stycznia 2023 r.

Regulamin Karty Podarunkowej HOME & GARDEN

Regulamin promocji "Kup saunę i odbierz 300 zł na następne zakupy"