Ponad 12 lat na rynku Wysyłka nawet w 24h Poleca nas 98% klientów
Ikona koszyka 0
Twój koszyk jest pusty
Ikona trzech poziomych linii Ikona krzyżyka

Regulamin promocji "Odbierz 1000 zł lub 500 zł za zakupy"

Regulamin promocji
“Odbierz 1000 zł lub 500 zł za zakupy”

§ 1 
Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Odbierz 1000 zł lub 500 zł za zakupy” („Promocja”) jest  HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. w  Pile,  przy ul. Ceramicznej 15, 64-920 Piła („Organizator”). 
 2. Promocja obowiązuje dla  towarów dostępnych w sklepie stacjonarnym Organizatora lub dostępnych w sklepie internetowym www.homegarden.com.pl z aktywną opcją dodania do koszyka ( „Sklep”). 
 3. Promocję prowadzimy w okresie od 11.06.2024 r. do 30.06.2024 r. w godzinach otwarcia Sklepu („Okres Promocji”).

§ 2 
Zasady promocji

 1. Uczestnikowi, który zgodnie z zasadami tego regulaminu kupi w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym i odbierze produkty z oznaczeniem "Odbierz 1000 zł" lub "Odbierz 500 zł" widoczne na stronie pod adresem https://homegarden.com.pl/odbierz-1000-zl-lub-500-zl-za-zakupy - przyznamy kod rabatowy (“Kod”) o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto lub 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto. Zamówienia złożone poza Okresem Promocji nie są objęte Promocją.
 2. Uczestnik może skorzystać z Promocji wiele razy.
 3. Promocja łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami.
 4. W przypadku odbioru towarów w Sklepie stacjonarnym Kod wygenerujemy od razu po ich odbiorze. W przypadku zamówień złożonych w Sklepie internetowym Kod wygenerujemy do 7 dni od odbioru towarów. Kod zostanie przesłany na adres e-mail podany w zamówieniu.

§ 3 
Wykorzystanie Kodu rabatowego

 1. Kod jest ważny w okresie 180 dni od dnia jego wygenerowania i może być wykorzystany tylko raz, na zakupy towarów marki HOME & GARDEN oraz Hoppo. Kodu nie można wykorzystać do zakupu lub zamówienia kart podarunkowych.
 2. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inne korzyści.
 3. W przypadku gdy wartość zamówienia z wykorzystaniem kodu jest mniejsza od wartości kodu, paragon zostanie wystawiony na wartość 1 zł.
 4. Kod obniża cenę towarów podczas kolejnego zakupu w ten sposób, że rabat wynikający z wykorzystania Kodu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie towary nabyte w ramach transakcji z wykorzystaniem Kodu.
 5. Kod otrzymany na podstawie Promocji nie łączy się z innymi kodami.

§ 4 
Zasady dokonywania zwrotów

 1. Zwrot  towarów na podstawie regulaminu określającego zasady zwrotu produktów kupionych w sklepie Organizatora, których nabycie było podstawą do otrzymania Kodu w ramach Promocji jest możliwy wyłącznie w sytuacji niewykorzystania Kodu. Po dokonaniu zwrotu towarów Kod zostanie anulowany. Postanowienie to nie dotyczy zwrotu towarów na podstawie przepisów prawa.
 2. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z Kodu, Uczestnik otrzyma zwrot ceny zakupu zwracanego towaru, tj. ceny uwidocznionej na  dowodzie zakupu uwzględniającej udzielony z Kodu rabat.
 3. Uczestnik, który zwróci towary zakupione z użyciem Kodu, nie odzyskuje prawa do Kodu, za wyjątkiem sytuacji, w której zwróci wszystkie towary zakupione z wykorzystaniem Kodu. W takim przypadku, jeżeli:
  1. wartość zamówienia była wyższa niż wartość Kodu, wartość nowego Kodu będzie równa wartości pierwotnego Kodu,
  2. wartość zamówienia była niższa niż pierwotny Kod, nowy Kod będzie miał wartość zwróconego zamówienia.
 4. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Uczestnika które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§  5 
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w dowolnej formie, w tym pisemnej na adres Sklepu stacjonarnego  Organizatora lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
 2. Złożone reklamacje będą  rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

 §  6 
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie www.homegarden.com.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce  Prywatności Organizatora dostępnej na stronie www.homegarden.com.pl.