Zakupy, które się opłacają!Odbierz nawet 1000 zł na kolejne zakupySPRAWDŹ ❯
Ikona koszyka 0
Twój koszyk jest pusty
Ikona trzech poziomych linii Ikona krzyżyka

Regulamin Karta Podarunkowa HOME & GARDEN

Regulamin

Karty Podarunkowej HOME & GARDEN

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej HOME & GARDEN (zwana dalej „Kartą Podarunkową”) jest HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Ceramicznej 15, 64-920 Piła (zwany dalej “Wydawca”).

 2. Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym https://homegarden.com.pl/ w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

 3. Klient to osoba, która w sklepie stacjonarnym lub internetowym dokonuje zakupu Karty Podarunkowej.

 4. Użytkownik to każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie stacjonarnym lub internetowym

 5. Towary to produkty oferowane do sprzedaży w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://homegarden.com.pl

 6. Transakcja to operacja dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie Podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę.

 7. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.

§ 2

Nabycie i wydanie karty podarunkowej

 1. W Sklepie internetowym możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci e-Karty lub utrwalonej na nośniku materialnym. Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.

 2. Na zakup Karty Podarunkowej nie obowiązują promocje widoczne w sklepie internetowym.

 3. Za zakup Karty Podarunkowej można zapłacić dowolną formą płatności dostępną w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

 4. Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwoty: 100 zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł, 1500 zł lub 2000 zł.

 5. Karta Podarunkowa w postaci e-Karty zostanie wysłana na podany adres e-mail w zamówieniu do 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. Karta Podarunkowa utrwalona na materialnym nośniku zostanie wysłana na adres podany w zamówieniu do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 3

Termin ważności i użytkowanie Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty zakupu i nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. Okres ważności karty podarunkowej może być inny w szczególności w przypadku kart wydawanych jako korzyści lub nagrody w promocjach, konkursach lub akcjach okazjonalnych.

 2. Kartę Podarunkową zrealizować można zarówno w sklepie internetowym jaki i stacjonarnym.

 3. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej oraz nie można wymienić na inną Kartę Podarunkową.

 4. Karta Podarunkowa może być zrealizowana (zakup przy użyciu karty podarunkowej) wielorazowo, do momentu wykorzystania środków na karcie.

 5. Przy realizacji Karty Podarunkowej, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 6. Kart Podarunkowych nie można rozliczyć wstecz w ramach zamówienia.

 7. Realizacja w Sklepie internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia kodu widniejącego na Karcie Podarunkowej. Realizacja w sklepie stacjonarnym następuje poprzez podanie kodu widniejącego na Karcie Podarunkowej konsultantowi w momencie składania zamówienia.

 8. W ramach jednego zakupu w sklepie internetowym zrealizować można tylko jedną Kartę Podarunkową. Jeżeli kwota Karty Podarunkowej nie wystarczy na pokrycie kwoty zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę za pomocą dostępnych opcji płatności.

§ 4

Zwrot i reklamacja towarów nabytych za pomocą karty podarunkowej

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone bądź, które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych mogą być składane przez Klienta lub Użytkownika w dowolnej formie, w tym pisemnej na adres Sklepu stacjonarnego Wydawcy lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 4. W przypadku anulowania zamówienia lub zwrotu towaru, dla którego została użyta Karta Podarunkowa, wartość Karty Podarunkowej zostanie udostępniona do celów przyszłych zakupów.

 5. 14-dniowe prawo zwrotu Karty Podarunkowej zakupionej w sklepie internetowym na odległość przysługuje osobie nabywającej Kartę Podarunkową, za okazaniem dowodu zakupu.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie www.homegarden.com.pl

 3. Dane osobowe Klientów i Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora dostępnej na stronie www.homegarden.com.pl.